DR. HAKAN YENİCE
Hakkımda

KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN CERRAHİSİ UZMANI

1974 yılında balıkesirde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Bursa ‘da lise eğitimimi Adana Fen Lisesinde tamamladım. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) den basarı ile mezun olarak.

Uzmanlık Eğitimi 1998 – 2002 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş – Boyun Cerrahisi Kliniğinde tamamladım. Uzmanlık Eğitiminin ardından 2002 – 2006 yılları arasında Pendik Şifa Hastanesinde Kulak Burun Boğaz ve Baş – Boyun Cerrahisi Uzmanı olarak görev yaptı. Askerlik görevini Deniz Kuvvetleri Foça Çıkarma Filosu Revirinde tamamladı. 2009-2018 yılları arasında Kadıköy Şifa Ataşehir Hastanesi  (yeni adı ile Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi) Kulak Burun Boğaz ve Baş – Boyun Cerrahisi Kliniğinde görev yaptım.

Ekim  2017  itibari ile kendi kliniğimde  hastalarıma hizmet  veremeye devam etmekteyim.

İlgi Alanları:

  • Burun Fonksiyonel – Estetik Cerrahisi ve Hastalıkları
  • Sinüs Hastalıkları ve Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi
  • Pediatrik KBB – Çocuk Bademcik, Geniz Eti ve Kulak Operasyonları
  • Kulak Hastalıkları ve Cerrahisi
  • Ses Hastalıkları ve Cerrahisi

1- Larenks Kanseri Tedavisi Görmüş HastalardaYaşam Kalitesini Etkileyen Faktörleri Değerlendirme-İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ABD Istanbul-

2- An indolent course of multıple myleloma mimicking solitary thyroıd cartilage plasmacytoma İsmet Aslan, Hakan Yenice, Nermin Başarer Eur Arch. Otolaryngology

3- Burun rekonstrüksıyonunda split kalveryel kemik greft kullanımı İsmet Aslan, Mehmet Tınaz, Necdet Biliciler, Hakan Yenice, Nermin Başarer Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi

4- Saddle nose deformitesine yaklaşım İsmet Aslan, Mehmet Tınaz, günter Hafız, Hakan Yenice, Nermin Başarer. Arif Ulubil Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi

5- Postpubertal parotis lenfanjiomları. Aslan I, Başerer B, Yenice H, Yazıcıoğlu E, Başaran B; KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi,

6- Subglottik Larenjektomide Aspirasyonun Objektif Yöntemlerle Değerlendirilmesi Erkan Kıyak, Günter Hafız, Engin Aktaş, Hakan Yenice

7- Rinoserebral Mucormikosis Günter Hafız, Engin Aktaş, Tuncay Uluğ, Nermin Başerer, Mehmet Tınaz, Hakan Yenice, Hayrettin Kılıç

8- To İmprove the Quality of Life in Adnavced Hypopharyngeal and Esophageal Tumors, by Gastrıc Pull-Up Reconstructıon Günter Hafız, Engin Aktaş, Hakan Yenice, Musa Altun, Sümer Yamaner, Nermin Başerer

9- İntraoral tümörlerde transoral-transservikal yaklaşımla mandibula korunması (Sözlü Bildiri) 24. Ulusal Türk Otorinolarengololaji ve Baş-Boyun  Cerrahisi Kongresi

10- Larenks kanser tedavisi  görmüş hastalarda yaşam kalitesini etkileyen faktörleri değerlendirme, (Sözlü Bildiri) İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Erişkin  ve Çocuk KBB  Hastalıkları Baş-Boyun Cerrahisi ve İletişim Bozuklukları Derneği Toplantısı

11- Postpubertal parotis lenfanjiomları. (Sözlü Bildiri) İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Erişkin ve Çocuk KBB Hastalıkları Baş-Boyun Cerrahisi ve İletişim Bozuklukları Derneği Toplantısı.

12- İntraoral tümörlerde SKM flep ile onarım. (Sözlü Bildiri) 25. Ulusal Türk Otorinolarengololaji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi

13- Fasyal paralizilerde  orta kafa çukuru  yaklaşımı. (Sözlü Bildiri) 25. Ulusal Türk Otorinolarengololaji ve Baş-Boyun  Cerrahisi Kongresi

14- İntrakraniyal uzanımlı paranasal sinüs tümörlerinin tedavisinde kraniofasyal rezaksiyon. (Sözlü Bildiri) 25. Ulusal Türk Otorinolarengololaji ve Baş-Boyun  Cerrahisi Kongresi

15- Larengotrekeal stenozlar. (Sözlü Bildiri) İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Erişkin ve Çocuk KBB Hastalıkları Baş-Boyun Cerrahisi ve İletişim Bozuklukları Derneği Toplantısı

16- Septum perforasyonlarının cerrahi tedavisi (Poster) 25. Ulusal Türk Otorinolarengololaji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi

17- Larengotrekeal stenozlar (Poster) 25. Ulusal Türk Otorinolarengololaji ve Baş-Boyun  Cerrahisi Kongresi

18- Konjenital Aural Atrezide Cerrahi ve Sonuçlarımız. (Poster) 25. Ulusal Türk Otorinolarengololaji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi

19- Tiroid cerrahisi (Poster)  25. Ulusal Türk Otorinolarengololaji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi